برچسب: نرمافزار آموزش زبان گرجی

آموزشگاه زبان گرجی در کرج

آموزشگاه زبان گرجی در کرجامتیاز به این پست زبان گرجی در کرج بسته آموزش زبان گرجی در کرج و آشنایی با گرجستان توسط شرکت سالواتورز تهیه شد. قابل تهیه و خرید حضوری در کرج برای اطلاع از آدرس با شماره 09010632120 تماس بگیرید پکیج آموزش زبان گرجی شامل کتاب+سی دی صوتی، نقشه بزرگ راه های گرجستان […]

زبان گرجی در ایران

زبان گرجی در ایرانامتیاز به این پست آموزش زبان گرجی در ایران با توجه به قرن ها ارتباطات نزدیک بین گرجستان و ایران، تعداد زیادی از کلمات کلیدی ایرانی به زبان گرجی وارد شده اند. اینها به حوزه های گوناگون واژگان تعلق داشتند و در دوره های مختلف و از گویش های مختلف از شرق اسکیتو-آلن-اوستیک […]

کتاب گرجی در سفر

کتاب گرجی در سفرامتیاز به این پست گرجی در سفر پکیج آموزش زبان گرجی برای اولین در ایران، سی دی صوتی آموزش زبان گرجی+نقشه برگ و کاغذی گرجستان(بعرض یک متر) + کتاب آموزش زبان گرجی+ کتاب راهنمای تمام رنگی سفر به گرجستان توسط شرکت سالواتورز تهیه شد مناسب برای مسافران و علاقه مندان به گرجستان پک […]

فایل صوتی آموزش زبان گرجی

فایل صوتی آموزش زبان گرجیامتیاز به این پست سی دی صوتی آموزش زبان گرجی بهمراه نقشه برگ و کاغذی گرجستان(بعرض یک متر) + کتاب آموزش زبان گرجی+ کتاب راهنمای تمام رنگی سفر به گرجستان توسط شرکت سالواتورز تهیه شد مناسب برای مسافران و علاقه مندان به گرجستان پک سی دی صوتی آموزش زبان گرجی  کتاب […]