برچسب: زبان گرجی در ایران

زبان گرجی در ایران

آموزش زبان گرجی در ایران ‘نيكولز ناخوتسريشويلي’ در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي ايرنا افزود:ايران علاوه بر جايگاه ويژه درزمينه هنرهاي تجسمي و معماري ايراني – اسلامي، در زمينه ادبيات و شعر نيز در ميان كشورهاي منطقه از اهميت و موقعيت بسيار خوبي برخوردار است. به گفته رايزن فرهنگي سفارت گرجستان ادبيات فارسي كلاسيك […]

زبان گرجی در ایران

آموزش زبان گرجی در ایران با توجه به قرن ها ارتباطات نزدیک بین گرجستان و ایران، تعداد زیادی از کلمات کلیدی ایرانی به زبان گرجی وارد شده اند. اینها به حوزه های گوناگون واژگان تعلق داشتند و در دوره های مختلف و از گویش های مختلف از شرق اسکیتو-آلن-اوستیک و اروپای غرب، اشکانی و حتی بیشتر […]